Skip to content

LBC Priority

LBC Priority styrer forbruket etter kapasitet, behov og strømpris.

Prioritering

Brukervennlig oversikt over hvilken prioritet de forskjellige lastene har. Dra og slipp for å endre prioritet.

Energigaranti

Kritiske komponenter som varmtvannsberedere vil i løpet av døgnet få førsteprioritet i en periode.

Reservasjon

Måler komponentens behov for energi og reserverer tilgjengelig strøm til komponenter med behov.

Strømpris *

Styr komponenter basert på strømpris

KontrollerArkitecht Cloud
Styr laster basert på tilgjengelig kapasitet
Prioriter laster i ett enkelt å bruke brukergrensesnitt
Status på tilkoblede laster
Vise styring fra ett eller flere bygg i Arkitecht
Styr laster basert på strømpris
Del status for laster med andre brukere av bygget som f.eks. leietakere