Skip to content

LBC Energy

LBC Energy gir en detaljert oversikt over byggets strømforbruk samt strømproduksjon og gjør det enkelt å se effekten av strømsparende tiltak og fakturere for faktisk strømbruk og produksjon.

Statistikk

Brukervennlig oversikt over valgte målegrupper og periode. 

Eksport for Excel 

Eksporter målerdata for videre behandling i regneark.

Samlet oversikt

Målerdata for alle bygg er samlet i skyen. 

Strømpris

Se faktisk kostnad for forbruk. 

Del målerdata

La leietakere se sitt eget forbruk. 

KontrollerArkitecht Cloud
Hente målerdatastatistikk fra kontroller
Eksport av målerdata til Excel fra kontroller
Status på målere i Arkitecht
Vise målerdata fra ett eller flere bygg i Arkitecht
Vise faktisk kostnad for forbruk
Dele målerdata med andre brukere av bygget som f.eks. leietakere