Skip to content

LBC HiQnet

HiQnet er en protokoll utviklet av Harman, designet for å revolusjonere måten lydsystemer håndteres og kontrolleres på. Det er som om dirigenten i et orkester sømløst koordinerer alle elementene i lydoppsettet ditt for å produsere en feilfri forestilling.

Med LBC HiQnet kan man enkelt kommunisere med alle lydenheter fra rombrytere eller basert på byggets øvrige status. Det er som å ha en høyteknologisk fjernkontroll for hele lydsystemet ditt med svært enkel bruksfølense, slik at du kan justere volum, endre miksere og velge kilder med bare noen få trykk på rombryteren.

Enheter

Integrasjonen støtter alle enheter som blir lagt til i Harman Audio Architecht.

Integrasjon

Integrer HiQnet sammen med byggets øvrige funskjoner – automatisk eller ved hjelp av rombrytere.

Brukertilgang *

La leietakere og brukere kontrollere volum, m.m.

*planlagt lansering Q1 2024

ArkitechtArkitecht +
Styr enheter basert på byggets status
Bruk rombrytere i bygget til å styre volum, input, m.m.
Sørg for at volum slås av ved brannalarm
Gi tilgang til enheter fra vår portal